Az alábbi RAR fájlban megtalálható minden hasznos írás a Szent Hagyományról.

(Missale Romanum - Római Misekönyv [1962-es kiadás]; Liber Usualis [1961-es kiadás]; pápai megnyilatkozások; dogmatikai írások; liturgikus írások; tanulmányok; szent zene; Szentmiséhez hasznos írások, kánontábla; írások a latin nyelvrõl.)

 

Katolikus Irodalom

Szentmise és Zsolozsma --- ANDROID alkalmazás (Segítségével magyar nyelven is be lehet kapcsolódni a Szentmisébe, illetve a zsolozsma imádságba.)