Hasznos segédanyagok papoknak, híveknek egyaránt

Szentmise és Zsolozsma --- ANDROID alkalmazás (Segítségével magyar nyelven is be lehet kapcsolódni a Szentmisébe, illetve a zsolozsma imádságba.)

Szentmiséhez
                        Praeparatio ad Missam (Szentmise előtti beöltözéshez.)
                        Praeparatio ad Missam-imasorozat
                        Preces (Olvasott Szentmise utáni ima XIII. Leo pápa rendelkezésének megfelelően.)
                        Gratiarum Actio Post Missam-imasorozat (Hálaadás a Szentmise bemutatása után.)
                        Kánontábla Szentmiséhez (1. oldal - középen; 2. oldal "Deus, qui humanae..." kezdetű rész a Szentlecke oldalon; "Initium Sancti Evangelii..." kezdetű rész az Evangéliumos oldalon kerül elhelyezésre az oltáron.)
                        Tömjénezés rendje ünnepi Szentmisében
                        A papszentelés - a kisebb és a nagyobb rendek